title Filter     Display Num 
Num Item Title Author Hits
21 ปัจฉิมนิเทศ ม.3-ม.6 ปีการศึกษา2560 วิทยา ยิ้มย้อย 220
22 สายสัมพันธ์ TO BE เครือข่ายปทุมธานีเข้มแข็ง วิทยา ยิ้มย้อย 99
23 การถวายพระพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ วันที่ 3 มกราคม 2561 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์-มัธยมวัดหัตถสารเกษตร-ในพระราชูปถัมภ์ฯ วิทยา ยิ้มย้อย 178
24 ทำบุญขึ้นปีใหม่ และกิจกรรม วันคริสต์มาส วันที่ 29 ธันวาคม 2560 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์-มัธยมวัดหัตถสารเกษตร-ในพระราชูปถัมภ์ฯ วิทยา ยิ้มย้อย 185
25 อบรมครูมืออาชีพ วิทยา ยิ้มย้อย 163
26 กีฬานักเรียน และนักศึกษา จังหวัดปทุมธานี 2560 วิทยา ยิ้มย้อย 169
27 ค่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2560 วิทยา ยิ้มย้อย 116
28 ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ วิทยา ยิ้มย้อย 137
29 การอบรมขยายผลเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสู่ครูแกนนำและนักเรียนแกนนำ วิทยา ยิ้มย้อย 82
30 พิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต วิทยา ยิ้มย้อย 347
31 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วิทยา ยิ้มย้อย 317
32 รวงผึ้งเกมส์ 2017 ต้านภัยยาเสพติด วิทยา ยิ้มย้อย 267
33 พิธีเชิญธงชาติไทย และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบร้อยปีธงชาติไทย วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์-มัธยมวัดหัตถสารเกษตร-ในพระราชูปถัมภ์ฯ วิทยา ยิ้มย้อย 322
34 พิธีทอดผ้าป่าการศึกษาเพื่อปรับปรุงหอประชุมเก่าและอาคารสถานที่ วิทยา ยิ้มย้อย 372
35 โครงการเพลงกราวกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย การนันทนาการ และการแสดง วิทยา ยิ้มย้อย 486
36 กีฬาสหวิทยาเขตสวนเทพรัตน์ทีปไท้ วิทยา ยิ้มย้อย 217
37 ตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2560 วิทยา ยิ้มย้อย 260
38 การนิเทศติดตามและการประเมินผลการจัดการศึกษา วิทยา ยิ้มย้อย 150
39 กิจกรรมวันแม่ วิทยา ยิ้มย้อย 183
40 พิธีเปิดอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปทุมธานี วิทยา ยิ้มย้อย 256
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

สื่อและกิจกรรมกลุ่มสาระ

รวมลิ้งค์ต่างๆ

โทรทัศน์ครู