title Filter     Display Num 
Num Item Title Author Hits
21 ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ วิทยา ยิ้มย้อย 21
22 การอบรมขยายผลเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสู่ครูแกนนำและนักเรียนแกนนำ วิทยา ยิ้มย้อย 12
23 พิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต วิทยา ยิ้มย้อย 186
24 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วิทยา ยิ้มย้อย 159
25 รวงผึ้งเกมส์ 2017 ต้านภัยยาเสพติด วิทยา ยิ้มย้อย 151
26 พิธีเชิญธงชาติไทย และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบร้อยปีธงชาติไทย วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์-มัธยมวัดหัตถสารเกษตร-ในพระราชูปถัมภ์ฯ วิทยา ยิ้มย้อย 185
27 พิธีทอดผ้าป่าการศึกษาเพื่อปรับปรุงหอประชุมเก่าและอาคารสถานที่ วิทยา ยิ้มย้อย 241
28 โครงการเพลงกราวกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย การนันทนาการ และการแสดง วิทยา ยิ้มย้อย 335
29 กีฬาสหวิทยาเขตสวนเทพรัตน์ทีปไท้ วิทยา ยิ้มย้อย 89
30 ตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2560 วิทยา ยิ้มย้อย 104
31 การนิเทศติดตามและการประเมินผลการจัดการศึกษา วิทยา ยิ้มย้อย 64
32 กิจกรรมวันแม่ วิทยา ยิ้มย้อย 85
33 พิธีเปิดอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปทุมธานี วิทยา ยิ้มย้อย 108
34 โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูฏเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น(BTC) รุ่นที่ 3/2560 วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560 วิทยา ยิ้มย้อย 86
35 พิธีสามเณรลาสิกขาบท วิทยา ยิ้มย้อย 168
36 พิธีเทิดกษัตริย์ บูชาครู ชูศาสนา วิทยา ยิ้มย้อย 150
37 โครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล วิทยา ยิ้มย้อย 141
38 พิธีเชิญผ้าไตรพระราชทาน วิทยา ยิ้มย้อย 119
39 กิจกรรมวันเข้าพรรษา หล่อเทียนพรรษา วิทยา ยิ้มย้อย 135
40 วันสถาปณา ลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์-มัธยมวัดหัตถสารเกษตร-ในพระราชูปถัมภ์ฯ วิทยา ยิ้มย้อย 159
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

สื่อและกิจกรรมกลุ่มสาระ

รวมลิ้งค์ต่างๆ

โทรทัศน์ครู