title Filter     Display Num 
Num Item Title Author Hits
21 ปัจฉิมนิเทศ ม.3-ม.6 ปีการศึกษา2560 วิทยา ยิ้มย้อย 167
22 สายสัมพันธ์ TO BE เครือข่ายปทุมธานีเข้มแข็ง วิทยา ยิ้มย้อย 72
23 การถวายพระพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ วันที่ 3 มกราคม 2561 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์-มัธยมวัดหัตถสารเกษตร-ในพระราชูปถัมภ์ฯ วิทยา ยิ้มย้อย 118
24 ทำบุญขึ้นปีใหม่ และกิจกรรม วันคริสต์มาส วันที่ 29 ธันวาคม 2560 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์-มัธยมวัดหัตถสารเกษตร-ในพระราชูปถัมภ์ฯ วิทยา ยิ้มย้อย 130
25 อบรมครูมืออาชีพ วิทยา ยิ้มย้อย 110
26 กีฬานักเรียน และนักศึกษา จังหวัดปทุมธานี 2560 วิทยา ยิ้มย้อย 139
27 ค่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2560 วิทยา ยิ้มย้อย 83
28 ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ วิทยา ยิ้มย้อย 97
29 การอบรมขยายผลเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสู่ครูแกนนำและนักเรียนแกนนำ วิทยา ยิ้มย้อย 57
30 พิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต วิทยา ยิ้มย้อย 301
31 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วิทยา ยิ้มย้อย 284
32 รวงผึ้งเกมส์ 2017 ต้านภัยยาเสพติด วิทยา ยิ้มย้อย 238
33 พิธีเชิญธงชาติไทย และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบร้อยปีธงชาติไทย วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์-มัธยมวัดหัตถสารเกษตร-ในพระราชูปถัมภ์ฯ วิทยา ยิ้มย้อย 267
34 พิธีทอดผ้าป่าการศึกษาเพื่อปรับปรุงหอประชุมเก่าและอาคารสถานที่ วิทยา ยิ้มย้อย 328
35 โครงการเพลงกราวกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย การนันทนาการ และการแสดง วิทยา ยิ้มย้อย 443
36 กีฬาสหวิทยาเขตสวนเทพรัตน์ทีปไท้ วิทยา ยิ้มย้อย 176
37 ตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2560 วิทยา ยิ้มย้อย 206
38 การนิเทศติดตามและการประเมินผลการจัดการศึกษา วิทยา ยิ้มย้อย 121
39 กิจกรรมวันแม่ วิทยา ยิ้มย้อย 148
40 พิธีเปิดอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปทุมธานี วิทยา ยิ้มย้อย 208
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

สื่อและกิจกรรมกลุ่มสาระ

รวมลิ้งค์ต่างๆ

โทรทัศน์ครู