title Filter     Display Num 
Num Item Title Author Hits
161 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด มิติใหม่บันไดสู้ยอดนักอ่าน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ นายพิทยา ทรงศิริ 787
162 การประเมินเพื่อเตรียมความพร้อมสถานศึกษาพอเพียง นายพิทยา ทรงศิริ 625
163 กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ณ วัดปัญญานันทาราม ต. คลองหก อ. คลองหลวง นายพิทยา ทรงศิริ 1438
164 สพม.๔ รวมใจเทิดไท้องค์ราชินี ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ฟาร์ครังสิต นายพิทยา ทรงศิริ 908
165 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ นายพิทยา ทรงศิริ 954
166 การอบรมนักเรียนแกนนำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามโครงการโรงเรียนสีขาว นายพิทยา ทรงศิริ 1263
167 โครงการขยายผลรณรงค์และประชาสัมพันธ์การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น นายพิทยา ทรงศิริ 750
168 พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นายพิทยา ทรงศิริ 974
169 การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายพิทยา ทรงศิริ 659
170 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก นายพิทยา ทรงศิริ 970
171 พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ นายพิทยา ทรงศิริ 764
172 ถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร นายพิทยา ทรงศิริ 706
173 พิธีประดับเข็มตราสัญลักษณ์ นายพิทยา ทรงศิริ 1129
174 พิธีถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ นายพิทยา ทรงศิริ 831
175 กิจกรรมรณรงค์ฟื้นฟูแหล่งน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบแหล่งน้ำ นายพิทยา ทรงศิริ 1589
176 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ จัดก นายพิทยา ทรงศิริ 1616
177 เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมหลักสูตรครูแกนนำโครงการโรงเรียนในฝัน รุ่น 1 นายพิทยา ทรงศิริ 898
178 เข้าค่ายวิทยาศาสตร์เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายพิทยา ทรงศิริ 716
179 การฝึกอบรมหลักสูตร”การบริหารจัดการขยะ (Waste Manage ment)” นายพิทยา ทรงศิริ 773
180 พิธีหล่อเทียนพรรษา นายพิทยา ทรงศิริ 584
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

สื่อและกิจกรรมกลุ่มสาระ

รวมลิ้งค์ต่างๆ

โทรทัศน์ครู