title Filter     Display Num 
Num Item Title Author Hits
161 พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นายพิทยา ทรงศิริ 863
162 การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายพิทยา ทรงศิริ 595
163 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก นายพิทยา ทรงศิริ 856
164 พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ นายพิทยา ทรงศิริ 690
165 ถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร นายพิทยา ทรงศิริ 636
166 พิธีประดับเข็มตราสัญลักษณ์ นายพิทยา ทรงศิริ 1029
167 พิธีถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ นายพิทยา ทรงศิริ 726
168 กิจกรรมรณรงค์ฟื้นฟูแหล่งน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบแหล่งน้ำ นายพิทยา ทรงศิริ 1415
169 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ จัดก นายพิทยา ทรงศิริ 1397
170 เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมหลักสูตรครูแกนนำโครงการโรงเรียนในฝัน รุ่น 1 นายพิทยา ทรงศิริ 823
171 เข้าค่ายวิทยาศาสตร์เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายพิทยา ทรงศิริ 644
172 การฝึกอบรมหลักสูตร”การบริหารจัดการขยะ (Waste Manage ment)” นายพิทยา ทรงศิริ 700
173 พิธีหล่อเทียนพรรษา นายพิทยา ทรงศิริ 507
174 ประชุมคณะกรรมการงานคุณธรรม นายพิทยา ทรงศิริ 459
175 ประชุมสภานักเรียน นายพิทยา ทรงศิริ 472
176 ยินดีต้อนรับ ครูลิขิต เชี่ยวนาวิน นายพิทยา ทรงศิริ 590
177 โครงการอบรมให้ความรู้ นายพิทยา ทรงศิริ 589
178 ประเมินดำรงรักษาสภาพสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา นายพิทยา ทรงศิริ 521
179 กิจกรรมพิธีสาบานตนเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ นายพิทยา ทรงศิริ 592
180 การนิเทศติดตามผลการดำเนินโครงการ นายพิทยา ทรงศิริ 547
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

สื่อและกิจกรรมกลุ่มสาระ

รวมลิ้งค์ต่างๆ

โทรทัศน์ครู