title Filter     Display Num 
Num Item Title Author Hits
161 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด มิติใหม่บันไดสู้ยอดนักอ่าน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ นายพิทยา ทรงศิริ 760
162 การประเมินเพื่อเตรียมความพร้อมสถานศึกษาพอเพียง นายพิทยา ทรงศิริ 605
163 กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ณ วัดปัญญานันทาราม ต. คลองหก อ. คลองหลวง นายพิทยา ทรงศิริ 1384
164 สพม.๔ รวมใจเทิดไท้องค์ราชินี ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ฟาร์ครังสิต นายพิทยา ทรงศิริ 872
165 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ นายพิทยา ทรงศิริ 918
166 การอบรมนักเรียนแกนนำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามโครงการโรงเรียนสีขาว นายพิทยา ทรงศิริ 1181
167 โครงการขยายผลรณรงค์และประชาสัมพันธ์การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น นายพิทยา ทรงศิริ 727
168 พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นายพิทยา ทรงศิริ 939
169 การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายพิทยา ทรงศิริ 636
170 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก นายพิทยา ทรงศิริ 928
171 พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ นายพิทยา ทรงศิริ 737
172 ถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร นายพิทยา ทรงศิริ 677
173 พิธีประดับเข็มตราสัญลักษณ์ นายพิทยา ทรงศิริ 1085
174 พิธีถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ นายพิทยา ทรงศิริ 791
175 กิจกรรมรณรงค์ฟื้นฟูแหล่งน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบแหล่งน้ำ นายพิทยา ทรงศิริ 1533
176 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ จัดก นายพิทยา ทรงศิริ 1539
177 เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมหลักสูตรครูแกนนำโครงการโรงเรียนในฝัน รุ่น 1 นายพิทยา ทรงศิริ 865
178 เข้าค่ายวิทยาศาสตร์เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายพิทยา ทรงศิริ 690
179 การฝึกอบรมหลักสูตร”การบริหารจัดการขยะ (Waste Manage ment)” นายพิทยา ทรงศิริ 742
180 พิธีหล่อเทียนพรรษา นายพิทยา ทรงศิริ 555
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

สื่อและกิจกรรมกลุ่มสาระ

รวมลิ้งค์ต่างๆ

โทรทัศน์ครู