title Filter     Display Num 
Num Item Title Author Hits
161 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด มิติใหม่บันไดสู้ยอดนักอ่าน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ นายพิทยา ทรงศิริ 748
162 การประเมินเพื่อเตรียมความพร้อมสถานศึกษาพอเพียง นายพิทยา ทรงศิริ 595
163 กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ณ วัดปัญญานันทาราม ต. คลองหก อ. คลองหลวง นายพิทยา ทรงศิริ 1354
164 สพม.๔ รวมใจเทิดไท้องค์ราชินี ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ฟาร์ครังสิต นายพิทยา ทรงศิริ 844
165 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ นายพิทยา ทรงศิริ 902
166 การอบรมนักเรียนแกนนำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามโครงการโรงเรียนสีขาว นายพิทยา ทรงศิริ 1150
167 โครงการขยายผลรณรงค์และประชาสัมพันธ์การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น นายพิทยา ทรงศิริ 718
168 พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นายพิทยา ทรงศิริ 912
169 การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายพิทยา ทรงศิริ 619
170 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก นายพิทยา ทรงศิริ 901
171 พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ นายพิทยา ทรงศิริ 720
172 ถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร นายพิทยา ทรงศิริ 661
173 พิธีประดับเข็มตราสัญลักษณ์ นายพิทยา ทรงศิริ 1069
174 พิธีถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ นายพิทยา ทรงศิริ 771
175 กิจกรรมรณรงค์ฟื้นฟูแหล่งน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบแหล่งน้ำ นายพิทยา ทรงศิริ 1504
176 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ จัดก นายพิทยา ทรงศิริ 1480
177 เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมหลักสูตรครูแกนนำโครงการโรงเรียนในฝัน รุ่น 1 นายพิทยา ทรงศิริ 852
178 เข้าค่ายวิทยาศาสตร์เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายพิทยา ทรงศิริ 671
179 การฝึกอบรมหลักสูตร”การบริหารจัดการขยะ (Waste Manage ment)” นายพิทยา ทรงศิริ 730
180 พิธีหล่อเทียนพรรษา นายพิทยา ทรงศิริ 534
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

สื่อและกิจกรรมกลุ่มสาระ

รวมลิ้งค์ต่างๆ

โทรทัศน์ครู