title Filter     Display Num 
Num Item Title Author Hits
141 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก นายพิทยา ทรงศิริ 803
142 พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ นายพิทยา ทรงศิริ 657
143 ถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร นายพิทยา ทรงศิริ 599
144 พิธีประดับเข็มตราสัญลักษณ์ นายพิทยา ทรงศิริ 983
145 พิธีถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ นายพิทยา ทรงศิริ 694
146 กิจกรรมรณรงค์ฟื้นฟูแหล่งน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบแหล่งน้ำ นายพิทยา ทรงศิริ 1251
147 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ จัดก นายพิทยา ทรงศิริ 1201
148 เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมหลักสูตรครูแกนนำโครงการโรงเรียนในฝัน รุ่น 1 นายพิทยา ทรงศิริ 773
149 เข้าค่ายวิทยาศาสตร์เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายพิทยา ทรงศิริ 612
150 การฝึกอบรมหลักสูตร”การบริหารจัดการขยะ (Waste Manage ment)” นายพิทยา ทรงศิริ 658
151 พิธีหล่อเทียนพรรษา นายพิทยา ทรงศิริ 483
152 ประชุมคณะกรรมการงานคุณธรรม นายพิทยา ทรงศิริ 434
153 ประชุมสภานักเรียน นายพิทยา ทรงศิริ 448
154 ยินดีต้อนรับ ครูลิขิต เชี่ยวนาวิน นายพิทยา ทรงศิริ 560
155 โครงการอบรมให้ความรู้ นายพิทยา ทรงศิริ 548
156 ประเมินดำรงรักษาสภาพสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา นายพิทยา ทรงศิริ 499
157 กิจกรรมพิธีสาบานตนเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ นายพิทยา ทรงศิริ 554
158 การนิเทศติดตามผลการดำเนินโครงการ นายพิทยา ทรงศิริ 510
159 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นายพิทยา ทรงศิริ 750
160 ผู้อำนวยการฯ มอบถ้วยรางวัล และเหรียญรางวัล นายพิทยา ทรงศิริ 576
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next > End >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

สื่อและกิจกรรมกลุ่มสาระ

รวมลิ้งค์ต่างๆ

โทรทัศน์ครู