title Filter     Display Num 
Num Item Title Author Hits
141 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก นายพิทยา ทรงศิริ 819
142 พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ นายพิทยา ทรงศิริ 672
143 ถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร นายพิทยา ทรงศิริ 614
144 พิธีประดับเข็มตราสัญลักษณ์ นายพิทยา ทรงศิริ 998
145 พิธีถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ นายพิทยา ทรงศิริ 705
146 กิจกรรมรณรงค์ฟื้นฟูแหล่งน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบแหล่งน้ำ นายพิทยา ทรงศิริ 1299
147 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ จัดก นายพิทยา ทรงศิริ 1246
148 เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมหลักสูตรครูแกนนำโครงการโรงเรียนในฝัน รุ่น 1 นายพิทยา ทรงศิริ 793
149 เข้าค่ายวิทยาศาสตร์เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายพิทยา ทรงศิริ 624
150 การฝึกอบรมหลักสูตร”การบริหารจัดการขยะ (Waste Manage ment)” นายพิทยา ทรงศิริ 679
151 พิธีหล่อเทียนพรรษา นายพิทยา ทรงศิริ 492
152 ประชุมคณะกรรมการงานคุณธรรม นายพิทยา ทรงศิริ 444
153 ประชุมสภานักเรียน นายพิทยา ทรงศิริ 458
154 ยินดีต้อนรับ ครูลิขิต เชี่ยวนาวิน นายพิทยา ทรงศิริ 572
155 โครงการอบรมให้ความรู้ นายพิทยา ทรงศิริ 567
156 ประเมินดำรงรักษาสภาพสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา นายพิทยา ทรงศิริ 509
157 กิจกรรมพิธีสาบานตนเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ นายพิทยา ทรงศิริ 575
158 การนิเทศติดตามผลการดำเนินโครงการ นายพิทยา ทรงศิริ 525
159 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นายพิทยา ทรงศิริ 773
160 ผู้อำนวยการฯ มอบถ้วยรางวัล และเหรียญรางวัล นายพิทยา ทรงศิริ 586
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next > End >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

สื่อและกิจกรรมกลุ่มสาระ

รวมลิ้งค์ต่างๆ

โทรทัศน์ครู