กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
121 การประเมินเพื่อเตรียมความพร้อมสถานศึกษาพอเพียง นายพิทยา ทรงศิริ 542
122 กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ณ วัดปัญญานันทาราม ต. คลองหก อ. คลองหลวง นายพิทยา ทรงศิริ 1127
123 สพม.๔ รวมใจเทิดไท้องค์ราชินี ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ฟาร์ครังสิต นายพิทยา ทรงศิริ 732
124 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ นายพิทยา ทรงศิริ 780
125 การอบรมนักเรียนแกนนำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามโครงการโรงเรียนสีขาว นายพิทยา ทรงศิริ 734
126 โครงการขยายผลรณรงค์และประชาสัมพันธ์การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น นายพิทยา ทรงศิริ 640
127 พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นายพิทยา ทรงศิริ 774
128 การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายพิทยา ทรงศิริ 547
129 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก นายพิทยา ทรงศิริ 772
130 พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ นายพิทยา ทรงศิริ 615
131 ถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร นายพิทยา ทรงศิริ 559
132 พิธีประดับเข็มตราสัญลักษณ์ นายพิทยา ทรงศิริ 947
133 พิธีถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ นายพิทยา ทรงศิริ 661
134 กิจกรรมรณรงค์ฟื้นฟูแหล่งน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบแหล่งน้ำ นายพิทยา ทรงศิริ 1171
135 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ จัดก นายพิทยา ทรงศิริ 1144
136 เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมหลักสูตรครูแกนนำโครงการโรงเรียนในฝัน รุ่น 1 นายพิทยา ทรงศิริ 731
137 เข้าค่ายวิทยาศาสตร์เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายพิทยา ทรงศิริ 584
138 การฝึกอบรมหลักสูตร”การบริหารจัดการขยะ (Waste Manage ment)” นายพิทยา ทรงศิริ 621
139 พิธีหล่อเทียนพรรษา นายพิทยา ทรงศิริ 458
140 ประชุมคณะกรรมการงานคุณธรรม นายพิทยา ทรงศิริ 409
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 7 จาก 9

สื่อและกิจกรรมกลุ่มสาระ

รวมลิ้งค์ต่างๆ

โทรทัศน์ครู