สื่อการเรียนรู้ กลุ่มสาระการงานอาชีและเทคโนโลยี

  วิชาช่างไม้ประดิษฐ์ (โคมไฟไมยราบ)
       ของ:ครูปทิตตา โสภณศิริ
  วิชาช่างไม้ประดิษฐ์ (กระจก)
       ของ:ครูปทิตตา โสภณศิริ
  วิชา การงานอาชีพ ม.5 (ตะเข็บและการทำตะเข็บ)
       ของ:ครูมัญชุลิกา เสมาชัย
  วิชา การงานอาชีพ ม.5 (กล้วยฉาบคัสตาร์ดใบเตย)
       ของ:ครูมัญชุลิกา เสมาชัย

รวม 11 สื่อ : 3 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ] Next>>