สื่อการเรียนรู้ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

  ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
       ของ:ครูสุนีย์ มะลิซ้อน
  เกมประโยคเปิด (โปรแกรม GSP)
       ของ:นายอร่ามเรือง สุวรรณวาปี
     เรื่อง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ
       ของ:ครูจำเนียร กลัดเกิด
     เรื่อง เซต
       ของ:ครูศราวุธ ศรีทัศยศ

รวม 13 สื่อ : 4 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ] Next>>