สื่อการเรียนรู้ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

  การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย น.ส.ปองขวัญ บริบาล
       ของ:น.ส.ปองขวัญ บริบาล
  โจทย์อนุพันธ์ของฟังก์ชัน
       ของ:อภิญญา อัญญะมณี
  percent
       ของ:นางสาวจันทนา กิ่งพุฒิ
  เลขยกกำลัง
       ของ:ครูนิสากร บุตะกะ

รวม 13 สื่อ : 4 หน้า : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ] Next>>