ภาพกิจกรรม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

 
      การเข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 18 วันที่ 16 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
       ผู้เขียน:นันทวรรณ์ นิ่มนวน
     การเข้าร่วมแข่งขันแบรนด์คอรสเวิร์ดเกมส์ และแบรนด์ซูโดกุ ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ประจำปี 2558 วันที่ 4-5กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซาแจ้งวัฒนะ
       ผู้เขียน:นันทวรรณ์ นิ่มนวน
     การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2558 วันที่ 5 - 6 กันยายน 2558
       ผู้เขียน:นางสาวอภิญญา อัญญะมณี
     กีฬาฮาเฮ 2558
       ผู้เขียน:ครูรัตนา

รวม 18 กิจกรรม : 5 หน้า : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ] Next>>