กิจกรรม: การเข้าร่วมแข่งขันแบรนด์คอรสเวิร์ดเกมส์ และแบรนด์ซูโดกุ ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ประจำปี 2558 วันที่ 4-5กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซาแจ้งวัฒนะ   
มาตรฐาน(สพฐ.): ๔.ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
ชื่อผู้โพสต์: นันทวรรณ์ นิ่มนวน

Copyright © 2015 Dipangkornwittayapat School. All rights reserved.