ภาพกิจกรรม กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ

 
     การประชุม MOU 10 สถาบัน ณ.รร.ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
       ผู้เขียน:นางสาวภคินี โอฬาริกชาติ
     อบรมครูภาษาอังกฤษที่ม.วไลยลงกรณ์
       ผู้เขียน:ครูโศภิต
     ประชุมคัดข้อสอบโอเน็ตที่โรงเรียนสวนกุหลาบรังสิต
       ผู้เขียน:ครูโศภิต
     อบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมที่ 1 ณ โรงเรียนสายปัญญารังสิต
       ผู้เขียน:ครูอรวรรณ ฐีติโภคา

รวม 9 กิจกรรม : 3 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ] Next>>