กิจกรรม: ประชุมคัดข้อสอบโอเน็ตที่โรงเรียนสวนกุหลาบรังสิต   
มาตรฐาน(สพฐ.): ๗.ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ชื่อผู้โพสต์: ครูโศภิต

Copyright © 2015 Dipangkornwittayapat School. All rights reserved.