ผู้ก่อตั้งโรงเรียน

altaltalt

 

โรงเรียน ทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสา ธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เดิมชื่อโรงเรียนหัตถสารเกษตรวิทยาคาร สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งขึ้นเมื่อ 22 มีนาคม พ.ศ.2520 มีเนื้อที่ทั้งหมด 43 ไร่ ซึ่งได้รับบริจาคจากวัดหัตถสารเกษตร โดยพระครูธัญสารโสภณ เจ้าอาวาสวัดขณะนั้น ในกาลต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนมัธยม วัดหัตถสารเกษตรในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2539 ในสมัยพระเมตตาธรรมโสภณ เป็นเจ้าอาวาส โรงเรียนได้รับเสด็จพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมารเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2552  ในกาลต่อมาทรงมีพระมหากรุณาธิคุณได้โปรดเกล้าพระราชทานเปลี่ยนชื่อโรงเรียน เป็นโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2553 พร้อมทั้งยังมีพระบรมราชานุญาตให้ใช้ตราประจำพระองค์ มวก. เป็นตราประจำโรงเรียน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นปัจจุบันโรงเรียนทีปังกรวิยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 2,045 ในปีพ.ศ. 2553

 

อาณาเขต ตั้งอยู่

 

เลขที่ 34 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

มีเนื้อที่ทั้งหมด43 ไร่ มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับสนามอัลไพล์กอล์ฟ

ทิศใต้ ติดต่อกับหออัครศิลปิน

ทิศตะวันออก ติดต่อกับวัดหัตถสารเกษตร

ทิศตะวันตก ติดต่อกับสถานีขนส่งจังหวัดปทุมธานี

 

การเดินทาง


รถยนต์ จากกรุงเทพฯสามารถเดินทางไปจังหวัดปทุมธานีได้ 3 เส้นทาง ดังนี้

1. กรุงเทพฯ-บางเขน-รังสิต-ปทุมธานี
2. กรุงเทพฯ-นนทบุรี-ปากเกร็ด-ปทุมธานี
3. กรุงเทพฯ-บางใหญ่-บางบัวทอง-ลาดหลุมแก้ว-ปทุมธานี

รถโดยสารประจำทาง
1. รถธรรมดาสาย 33 สนามหลวง-ปทุมธานี
2. รถธรรมดาสาย 90 รัชโยธิน-ท่าน้ำปทุมธานี
3. รถธรรมดาสาย 29, 34, 39, 59, 95 รถปรับอากาศสาย 185, 503, 510, 513, 520, 522, ปอ. 29, ปอ. 34 และ ปอ. 39 ลงรถที่รังสิต แล้วต่อรถสายรังสิต-ปทุมธานี
4. รถร่วมบริการสาย 104 (สถานีขนส่งจตุจักร-ปากเกร็ด) หรือสาย 32 (วัดโพธิ์-ปากเกร็ด) แล้วต่อรถสาย 33 และ 90 จากปากเกร็ดไปจังหวัดปทุมธานี
สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเส้นทางเดินรถ ขสมก.เพิ่มเติมได้ที่ โทร. 184 หรือเปิดดูเว็บไซต์ www.bmta.co.th

 

รถไฟ


จากสถานีหัวลำโพง สามเสน บางซื่อ บางเขน หลักสี่ ดอนเมือง เดินทางโดยรถไฟไปลงที่สถานี รังสิต แล้วต่อรถโดยสารจากสายรังสิต-ปทุมธานี สอบถามเกี่ยวกับตารางรถไฟ โทร. 1690, 0 2223 7010, 0 2223 7020 เว็บไซต์ www.railway.co.th

 

ทางเรือ


จากกรุงเทพฯ โดยสารเรือด่วนเจ้าพระยาไปลงที่ท่าน้ำนนทบุรี แล้วต่อรถสายนนทบุรี-ปทุมธานี

 

ระยะทางจากตัวเมืองปทุมธานี ไปยังอำเภอต่าง


สามโคก 5 กิโลเมตร
ลาดหลุมเเก้ว 16 กิโลเมตร
ธัญบุรี 34 กิโลเมตร
หนองเสือ 47 กิโลเมตร
คลองหลวง 22 กิโลเมตร
ลำลูกกา 32 กิโลเมตร

 

ระยะทางจากจังหวัดปทุมธานีไปยังจังหวัดใกล้เคียง


นนทบุรี 26 กิโลเมตร
สุพรรณบุรี 80 กิโลเมตร
ฉะเชิงเทรา 89 กิโลเมตร
นครนายก 101 กิโลเมตร

 

 


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น