อบรมแกนนำ ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน

alt

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์-มัธยมวัดหัตถสารเกษตร-ในพระราชูปถัมภ์ฯ