รับการประเมิน ชมรม ทูบีนัมเบอร์วัน

alt

 ระดับประเทศ (รอบลงพื้นที่)ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์-มัธยมวัดหัตถสารเกษตร-ในพระราชูปถัมภ์ฯ