ทำบุญขึ้นปีใหม่ และกิจกรรม วันคริสต์มาส

alt

วันที่ 29 ธันวาคม 2560

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์-มัธยมวัดหัตถสารเกษตร-ในพระราชูปถัมภ์ฯ