กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 พิธีสามเณรลาสิกขาบท วิทยา ยิ้มย้อย 21
2 พิธีเทิดกษัตริย์ บูชาครู ชูศาสนา วิทยา ยิ้มย้อย 29
3 โครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล วิทยา ยิ้มย้อย 14
4 พิธีเชิญผ้าไตรพระราชทาน วิทยา ยิ้มย้อย 16
5 กิจกรรมวันเข้าพรรษา หล่อเทียนพรรษา วิทยา ยิ้มย้อย 13
6 วันสถาปณา ลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์-มัธยมวัดหัตถสารเกษตร-ในพระราชูปถัมภ์ฯ วิทยา ยิ้มย้อย 43
7 วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2560 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์-มัธยมวัดหัตถสารเกษตร-ในพระราชูปถัมภ์ฯ วิทยา ยิ้มย้อย 36
8 อบรมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์ 23 ,มิถุนายน 2560 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์-มัธยมวัดหัตถสารเกษตร-ในพระราชูปถัมภ์ฯ วิทยา ยิ้มย้อย 17
9 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์-มัธยมวัดหัตถสารเกษตร-ในพระราชูปถัมภ์ฯ วิทยา ยิ้มย้อย 22
10 กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 วิทยา ยิ้มย้อย 86
11 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ติด 0 ร. มส. วิทยา ยิ้มย้อย 44
12 กิจกรรมวันงดสูบบุหรีโลก ปีการศึกษา 2560 วิทยา ยิ้มย้อย 50
13 อบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเสริมทักษะชีวิตเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ 26 พฤษภาคม 2560 วิทยา ยิ้มย้อย 30
14 ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่2/2560 วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ - มัธยมวัดหัตถสารเกษตร ในพระราชูปถัมภ์ฯ วิทยา ยิ้มย้อย 37
15 การอบรมการทำข้อสอบสำหรับครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยา ยิ้มย้อย 82
16 กิจกรรมเตรียมความพร้อมคณะครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2560 วิทยา ยิ้มย้อย 67
17 ภาพกิจกรรมเข้าจังหวะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 วิทยา ยิ้มย้อย 164
18 ภาพกิจกรรม การปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ม.1และม.4 วิทยา ยิ้มย้อย 89
19 ภาพกิจกรรม รับมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ม.1และม.4 วิทยา ยิ้มย้อย 68
20 งานเปิดบ้านวิชาการ&To Be Number Day Nithit Promthai 141
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 9

สื่อและกิจกรรมกลุ่มสาระ

รวมลิ้งค์ต่างๆ

โทรทัศน์ครู