title Filter     Display Num 
Num Item Title Author Hits
1 พิธีประดับบ่า เข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่-เนตรนารี วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ วิทยา ยิ้มย้อย 42
2 วันงดสูบบุหรี่โลก วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์-มัธยมวัดหัตถสารเกษตร-ในพระราชูปถัมภ์ฯ วิทยา ยิ้มย้อย 24
3 ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์-มัธยมวัดหัตถสารเกษตร-ในพระราชูปถัมภ์ฯ วิทยา ยิ้มย้อย 21
4 ประชุมครู ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์-มัธยมวัดหัตถสารเกษตร-ในพระราชูปถัมภ์ฯ วิทยา ยิ้มย้อย 37
5 อบรมแกนนำ ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์-มัธยมวัดหัตถสารเกษตร-ในพระราชูปถัมภ์ฯ วิทยา ยิ้มย้อย 17
6 รับการประเมิน ชมรม ทูบีนัมเบอร์วัน วิทยา ยิ้มย้อย 33
7 การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการปลูกฝังคุณลักาณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนุญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อพัฒนาสู่ผู้เรียนศตวรรษที่ ๒๑ ของสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วิทยา ยิ้มย้อย 9
8 การแข่งขันชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยา ยิ้มย้อย 10
9 พิธีพระราชทานประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 วิทยา ยิ้มย้อย 13
10 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสพม.4 วิทยา ยิ้มย้อย 12
11 การนิเทศโรงเรียนคุณธรรมของกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ วิทยา ยิ้มย้อย 8
12 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์เปิดนิทรรศการ "ใต้ร่มพระบารมี มหาวชิราลงกรณ" และการแสดงผลงานของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำ วิทยา ยิ้มย้อย 8
13 เต้นลีลาศ ม.6 ปีการศึกษา 2560 วิทยา ยิ้มย้อย 7
14 ปัจฉิมนิเทศ ม.3-ม.6 ปีการศึกษา2560 วิทยา ยิ้มย้อย 13
15 สายสัมพันธ์ TO BE เครือข่ายปทุมธานีเข้มแข็ง วิทยา ยิ้มย้อย 7
16 การถวายพระพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ วันที่ 3 มกราคม 2561 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์-มัธยมวัดหัตถสารเกษตร-ในพระราชูปถัมภ์ฯ วิทยา ยิ้มย้อย 10
17 ทำบุญขึ้นปีใหม่ และกิจกรรม วันคริสต์มาส วันที่ 29 ธันวาคม 2560 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์-มัธยมวัดหัตถสารเกษตร-ในพระราชูปถัมภ์ฯ วิทยา ยิ้มย้อย 11
18 อบรมครูมืออาชีพ วิทยา ยิ้มย้อย 13
19 กีฬานักเรียน และนักศึกษา จังหวัดปทุมธานี 2560 วิทยา ยิ้มย้อย 17
20 ค่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2560 วิทยา ยิ้มย้อย 16
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

สื่อและกิจกรรมกลุ่มสาระ

รวมลิ้งค์ต่างๆ

โทรทัศน์ครู