title Filter     Display Num 
Num Item Title Author Hits
1 พิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต วิทยา ยิ้มย้อย 118
2 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วิทยา ยิ้มย้อย 88
3 รวงผึ้งเกมส์ 2017 ต้านภัยยาเสพติด วิทยา ยิ้มย้อย 76
4 พิธีเชิญธงชาติไทย และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบร้อยปีธงชาติไทย วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์-มัธยมวัดหัตถสารเกษตร-ในพระราชูปถัมภ์ฯ วิทยา ยิ้มย้อย 85
5 พิธีทอดผ้าป่าการศึกษาเพื่อปรับปรุงหอประชุมเก่าและอาคารสถานที่ วิทยา ยิ้มย้อย 108
6 โครงการเพลงกราวกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย การนันทนาการ และการแสดง วิทยา ยิ้มย้อย 146
7 กีฬาสหวิทยาเขตสวนเทพรัตน์ทีปไท้ วิทยา ยิ้มย้อย 41
8 ตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2560 วิทยา ยิ้มย้อย 46
9 การนิเทศติดตามและการประเมินผลการจัดการศึกษา วิทยา ยิ้มย้อย 32
10 กิจกรรมวันแม่ วิทยา ยิ้มย้อย 41
11 พิธีเปิดอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปทุมธานี วิทยา ยิ้มย้อย 49
12 โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูฏเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น(BTC) รุ่นที่ 3/2560 วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560 วิทยา ยิ้มย้อย 45
13 พิธีสามเณรลาสิกขาบท วิทยา ยิ้มย้อย 122
14 พิธีเทิดกษัตริย์ บูชาครู ชูศาสนา วิทยา ยิ้มย้อย 104
15 โครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล วิทยา ยิ้มย้อย 96
16 พิธีเชิญผ้าไตรพระราชทาน วิทยา ยิ้มย้อย 80
17 กิจกรรมวันเข้าพรรษา หล่อเทียนพรรษา วิทยา ยิ้มย้อย 87
18 วันสถาปณา ลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์-มัธยมวัดหัตถสารเกษตร-ในพระราชูปถัมภ์ฯ วิทยา ยิ้มย้อย 116
19 วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2560 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์-มัธยมวัดหัตถสารเกษตร-ในพระราชูปถัมภ์ฯ วิทยา ยิ้มย้อย 125
20 อบรมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์ 23 ,มิถุนายน 2560 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์-มัธยมวัดหัตถสารเกษตร-ในพระราชูปถัมภ์ฯ วิทยา ยิ้มย้อย 91
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next > End >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

สื่อและกิจกรรมกลุ่มสาระ

รวมลิ้งค์ต่างๆ

โทรทัศน์ครู