ผู้ก่อตั้งโรงเรียน

altaltalt

 

โรงเรียน ทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสา ธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เดิมชื่อโรงเรียนหัตถสารเกษตรวิทยาคาร สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งขึ้นเมื่อ 22 มีนาคม พ.ศ.2520 มีเนื้อที่ทั้งหมด 43 ไร่ ซึ่งได้รับบริจาคจากวัดหัตถสารเกษตร โดยพระครูธัญสารโสภณ เจ้าอาวาสวัดขณะนั้น ในกาลต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนมัธยม วัดหัตถสารเกษตรในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2539 ในสมัยพระเมตตาธรรมโสภณ เป็นเจ้าอาวาส โรงเรียนได้รับเสด็จพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมารเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2552  ในกาลต่อมาทรงมีพระมหากรุณาธิคุณได้โปรดเกล้าพระราชทานเปลี่ยนชื่อโรงเรียน เป็นโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2553 พร้อมทั้งยังมีพระบรมราชานุญาตให้ใช้ตราประจำพระองค์ มวก. เป็นตราประจำโรงเรียน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นปัจจุบันโรงเรียนทีปังกรวิยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 2,045 ในปีพ.ศ. 2553

 

อาณาเขต ตั้งอยู่

 

เลขที่ 34 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

มีเนื้อที่ทั้งหมด43 ไร่ มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับสนามอัลไพล์กอล์ฟ

ทิศใต้ ติดต่อกับหออัครศิลปิน

ทิศตะวันออก ติดต่อกับวัดหัตถสารเกษตร

ทิศตะวันตก ติดต่อกับสถานีขนส่งจังหวัดปทุมธานี

 

การเดินทาง


รถยนต์ จากกรุงเทพฯสามารถเดินทางไปจังหวัดปทุมธานีได้ 3 เส้นทาง ดังนี้

1. กรุงเทพฯ-บางเขน-รังสิต-ปทุมธานี
2. กรุงเทพฯ-นนทบุรี-ปากเกร็ด-ปทุมธานี
3. กรุงเทพฯ-บางใหญ่-บางบัวทอง-ลาดหลุมแก้ว-ปทุมธานี

รถโดยสารประจำทาง
1. รถธรรมดาสาย 33 สนามหลวง-ปทุมธานี
2. รถธรรมดาสาย 90 รัชโยธิน-ท่าน้ำปทุมธานี
3. รถธรรมดาสาย 29, 34, 39, 59, 95 รถปรับอากาศสาย 185, 503, 510, 513, 520, 522, ปอ. 29, ปอ. 34 และ ปอ. 39 ลงรถที่รังสิต แล้วต่อรถสายรังสิต-ปทุมธานี
4. รถร่วมบริการสาย 104 (สถานีขนส่งจตุจักร-ปากเกร็ด) หรือสาย 32 (วัดโพธิ์-ปากเกร็ด) แล้วต่อรถสาย 33 และ 90 จากปากเกร็ดไปจังหวัดปทุมธานี
สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเส้นทางเดินรถ ขสมก.เพิ่มเติมได้ที่ โทร. 184 หรือเปิดดูเว็บไซต์ www.bmta.co.th

 

รถไฟ


จากสถานีหัวลำโพง สามเสน บางซื่อ บางเขน หลักสี่ ดอนเมือง เดินทางโดยรถไฟไปลงที่สถานี รังสิต แล้วต่อรถโดยสารจากสายรังสิต-ปทุมธานี สอบถามเกี่ยวกับตารางรถไฟ โทร. 1690, 0 2223 7010, 0 2223 7020 เว็บไซต์ www.railway.co.th

 

ทางเรือ


จากกรุงเทพฯ โดยสารเรือด่วนเจ้าพระยาไปลงที่ท่าน้ำนนทบุรี แล้วต่อรถสายนนทบุรี-ปทุมธานี

 

ระยะทางจากตัวเมืองปทุมธานี ไปยังอำเภอต่าง


สามโคก 5 กิโลเมตร
ลาดหลุมเเก้ว 16 กิโลเมตร
ธัญบุรี 34 กิโลเมตร
หนองเสือ 47 กิโลเมตร
คลองหลวง 22 กิโลเมตร
ลำลูกกา 32 กิโลเมตร

 

ระยะทางจากจังหวัดปทุมธานีไปยังจังหวัดใกล้เคียง


นนทบุรี 26 กิโลเมตร
สุพรรณบุรี 80 กิโลเมตร
ฉะเชิงเทรา 89 กิโลเมตร
นครนายก 101 กิโลเมตร

 

 


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

นางอัญชลี เกตุบำรุง

ผู้อำนวยการ

รวมลิ้งค์ต่างๆ

โทรทัศน์ครู