การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสพม.4

alt

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ณ ห้องประชุมทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดปทุมธานี

สื่อและกิจกรรมกลุ่มสาระ

รวมลิ้งค์ต่างๆ

โทรทัศน์ครู