สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์เปิดนิทรรศการ "ใต้ร่มพระบารมี มหาวชิราลงกรณ" และการแสดงผลงานของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ ทั้ง 15 โรงเรียน ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับโรงเรียนไว้ในพระราชูปถัมภ์ และเนื่องในโอกาสทรงราชย์ครบ 1 ปี ตลอดจนเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

alt

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์-มัธยมวัดหัตถสารเกษตร-ในพระราชูปถัมภ์ฯ

รวมลิ้งค์ต่างๆ

โทรทัศน์ครู