เผยแพร่แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2558

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร

Attachments:
Download this file (plan2558.pdf)เผยแพร่แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2558_PDF[เผยแพร่แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2558]933 Kb
Download this file (ตารางแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2558.xls)เผยแพร่แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2558_Excel[เผยแพร่แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2558]341 Kb

สื่อและกิจกรรมกลุ่มสาระ

รวมลิ้งค์ต่างๆ

โทรทัศน์ครู