>>การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

          จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2555 โดยมีกิจกรรมการแสดง การส่งผลงานเข้าประกวด การแข่งขันทางวิชาการ  และการตอบปัญหาชิงรางวัล อาทิเช่น

                      1. กิจกรรมการส่งผลงานเข้าประกวด และการแข่งขัน
                           1.1 การประกวดที่คั่นหนังสือ
                           1.2 การประกวดวาดภาพระบายสี “ตัวละครในดวงใจฉัน”
                           1.3 การประกวดเรียงความเรื่อง “หนังสือในดวงใจฉัน”
                           1.4 การประกวดคำขวัญห้องสมุด 
                           1.5 การแข่งขันเปิดพจนานุกรม 
                           1.6 การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไป 
                     2. กิจกรรมการแสดงของนักเรียน
                     3. กิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัล
                     4. กิจกรรมสอยดาวสาวความรู้

 

เวลาเปิดทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา  07.00 – 16.30 น.